"Corina Popescu" Lawyer's Office - Bucharest : termsEuropa
Consiliul Europei www.coe.int
Curtea Europeana a Drepturilor Omului www.echr.coe.int
Uniunea Europena www.europa.eu
Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene www.curia.europa.eu

Romania
Camera Deputatilor www.cdep.ro
Senatul Romaniei www.senat.ro
Inalta Curte de Casatie si Justitie www.scj.ro
Curtea Constitutionala www.ccr.ro
Consiliul Legislativ www.clr.ro
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania www.unbr.ro
Baroul Bucuresti www.baroul-bucuresti.ro
Uniunea Notarilor din Romania www.uniuneanotarilor.ro
Executori judecatoresti www.executori.ro
Portalul instantelor de judecata http://portal.just.ro

Verificare informatii Cabinet
Inregistrare fiscala www.mfinante.ro
Inregistrare fiscala VIES / politicile UE / Impozitare /
fiscalitate / TVA / operatori economici /
verificarea numarului TVA / baza de date
Inregistrare profesionala www.baroul-bucuresti.ro/tablou-definitivi
www.baroul-bucuresti.ro/tablou-cabinete
Inregistrare ca operator de date cu caracter personal www.dataprotection.ro /
inregistrare/registrul notificarilor